Kezdőlap

Weil József,

nyomdavezető Gyomán.

Munkája: Negyedszázad a kultúr szolgálatában. Emlékfüzet Kner Izidor könyvnyomdájának huszonötéves fennállása alkalmából. Gyoma, 1907.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.