Kezdőlap

Weil Samu,

a magyar-belga fémipargyár részvénytársaság hivatalnoka Budapesten.

Munkája: Magyar sürgönyszótár. (Chiffre-Code.) Bpest, 1900. (Ney Dániellel. Előszóval ellátta Matlekovics Sándor.)

M. Könyvészet 1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.