Kezdőlap

Weiner Leo,

az orsz. m. kir. zeneakadémia tanára.

Munkája: Összhangzattanra előkészítő jegyzetek. (Hangköz-tan.) Bpest, 1910.

Corvina 1910. 17. sz.