Kezdőlap

Weingand János Mihály,

könyvkereskedő, 1768-ban. alapította üzletét Budán a várban és Pesten a Ferencziek terén a gróf Beleznay házában; ő volt az első, ki Budapesten a külföldi könyvek nagy készletével rendelkezett. Több latinul írt történelmi nagy munkát adott ki, így Katonától, Praytól, Palmatól sat. Meghalt 1802. jún. 17. Pesten 59. évében. Halála után vállalatát a Ferencziek terén a br. Podmaniczky-házban Eggenberger József vette át, ki nekrológot közölt róla a M. Kurirban (júl. 27. 1802. II. 8. sz.).

Munkái:

1. Verzeichniss von neuen und ältern Büchern welche bey... in Pest und Ofen verkauft werden. Hely n.

2. Verzeichniss... Pest, 1780. (Köpf-fel együtt.)

3. Catalogus universalis librorum. Pestini, 1774. és év n. (Köpf János Györgygyel) és Supplementumok. 1784. és hely n.

4. Erste Fortsetzung des allgemeinen Verzeichniss juridisch-historisch-medizinischer Bücher. Hely n.

5. Verzeichniss von neuen und ältern Büchern... Nebst einem Anhang ungarischer und französischer Bücher. Hely n., 1790.

6. Catalogus veterum ac novorum in diversis linguis, librorum compactorum, una cum appendice novorum hungaricorum in cruda existentium, qui venales extant apud... Verzeichnis... Pest, 1792. (Latin-német czímmel és szöveggel.)

7. Verzeichniss der Verlags- und Comissionsbücher... welche bey... in den... Buchhandlungen in Pest zu haben sind. U. ott, 1800.

Zeitschrift von und für Ungern 1802. II. 127. 1. (Nekr.)

Figyelő III. 42. l.

Petrik Bibliogr.