Kezdőlap

Weimann Fülöp,

jogi doktor, kir. közjegyző, a pesti izraelita hitközség elnöke. Meghalt 1911. aug. 29. Budapesten.

Munkái:

1. Adatok az alkotandó magyar polgári törvénykezéshez. I. rész. A kötelmi viszonyokat szabályozó törvény tervezete. első kötet. Bpest, 1874.

2. A hagyatéki eljárásról szóló törvényjavaslat tervezete... Bpest. 1889.

3. Megjegyzések a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetéhez. Bpest, 1902. (Különny. a Jogtudományi Közlönyből.)

Petrik Könyvészete és M. Könyészet 1886-1900.

M. Könyvészet 1902.

Budapesti Hirlap 1911. 284. sz. (Nekr.)