Kezdőlap

Weinmann Ármin,

hírlapíró, szül. 1850. okt. 7. Szeniczen (Nyitram.); első oktatását atyjától W. A. pedagogustól kapta; középiskoláit Pozsonyban végezte és azután a bécsi egyetemen jogot hallgatott és főkép nemzetgazdasági tanulmányokat végzett, Stein Lőrincz vezetése alatt. Később a hirlapírásnak adta magát és több külföldi lapszerkesztőségének volt tagja. A 90-es évektől a Neues Pester Journal közgazdasági rovatát vezette és egyúttal több kiváló külföldi szaklapnak volt levelezője, melyekben azokat az elöitéleteket iparkodott elosztatni, melyek a külföldön közgazdasági viszonyaink iránt még mindig léteznek. Meghalt 1912. okt. 17. Budapesten.

Pallas Nagy Lexikon XVI. 1007. l.