Kezdőlap

Weinrich Frigyes,

ág. hitv. tanító Nagy-Enyeden.

Munkája: Alsófehér vármegye szász népe. Nagy-Enyed, 1899. (Alsófehér vármegye monografiája. I. k. 2. rész.)

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.