Kezdőlap

Weinstein- Hevess Kornél,

bölcseleti doktor, a szolnoki állami főgymnasiumban izraelita hitoktató.

Munkája: A Jordánszky- és Érdy-kodex. A kir. m. tudom. egyetemtől jutalmazott pályamű. Első rész. Bpest, 1896. (Különnyomat a M. Nyelvőrből.)

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.