Kezdőlap

Weisz D.,

a fővárosi törvényhatósági bizottság tagja, a VI kerület esküdtje.

Munkája: A prostitutio kérdése Budapesten. Nyilt szózat a főváros férfi és nőolvasóihoz. Bpest, 1878. (Németül. Bpest, 1878.)

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.