Kezdőlap

Weisz D.,

varrógép főraktártulajdonos Budapesten.

Munkája: Az árúvédjegytörvény kérdése Magyarországra nézve. Bpest, (1882.).

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól.