Kezdőlap

Weisz Ede,

orvosdoktor, pöstyéni fürdőorvos, a «Pester.-med.-chir.-Presse» volt szerkesztője, a közegészségtan okl. középiskolai tanára, a német balneologiai egyesület magyarországi csoportelnöke sat.

Számos orvosi czikket írt a Fürdőirodalmi Könyvtárba (1895.), a Gyógyászatba (1899-től), az Orvosi Hetilapba (1899.), a Balneologiai Lapokba sat., melyek különnyomatban és részben németül is megjelentek.

Pesti Alfréd, Magyarország Orvosainak Évkönyve. Bpest, 1905. 152., 229. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.