Kezdőlap

Weiss Emil,

orvosdoktor, körorvos; oklevelét 1896-ban Budapesten nyerte; 1904-ben letelepedett Agárdon (Zemplénm.), majd Budapestre költözött. Jelenleg körorvos és vasuti orvos Hosszúmezőn (Máramarosm.).

Czikkeket írt a klinikai Füzetekbe (1902., 1904., 1905., 1908.).

Munkái:

1. A fertőző nemi betegségek és a tehetetlenség. Írta Weiss E., a Védekezés (prophylaxis) rendszeres tekintetbevételével teljesen átdolgozta és bővítette. Bpest, 1904. Két kötet.

2. Védekezés a ragályos nemi betegségek ellen. Bpest, 1907.

Szerkesztette az Egészségügyi Lapokat 1908. júl 1-től 1909. decz.-ig Budapesten.

Pesti Alfréd, Magyarország Orvosainak Évkönyve. Bpest. 1907. 201. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.