Kezdőlap

Weisz Ferencz,

bölcseleti doktor, Jézus-társasági áldozópap, egyetemi tanár, csillagász; szül. 1717. márcz. 16. Nagyszombatban, 1733. okt. 14. a Jézus-társaságába lépvén, 1751-ben a szokásos négyrendbeli fogadalmat letette; Kassán a költészet- és szónoklattant és ugyanezeket Szakolczán is tanította. 1753. a mennyiségtan tanára lett a nagyszombati-, majd a Budára áthelyezett egyetemen, mind. két helyen csillagvizsgáló tornyot építtetett és a csillagok járását 50 évig tanulmányozta. 1762-től csak mint a csillagvizsgáló felügyelője működött. A rend eltörültetése (1773) után mint királyi csillagász folytatta észleleteit. Meghalt mint esztergommegyei pap 1785. jan. 10. Budán.

Munkái:

1. Honores posthumi... comitis Alexandri Károly de Nagy-Károly... somnio poetice expressi. Ab illustr. Poesi Cassoviae dicati anno 1744.

2. Historia Comitis Gabrielis Antonii Erdődy de Monyorokerék episcopi Agriensis... compendio concinnata... 1746. Cassoviae.

3. Observationes Astronomicae Annorum 1756-58. in Observatorio Collegii Acad. Soc. Jesu Tyrnaviae... habitae... Tyrnaviae, 1759-1767. és 1768-70. (Névtelenül.)

Nachricht und Beobachtungen von der Sternwarte zu Ofen. Aus dem Latein. 1750. (Lásd: Bernoullis Sammlung kurzer Reisebeschr. Tom. II. pag. 414-17.)

1755-1771. években tett észlelődései a «Beiträge zu verschiedenen Wissenschaften»-ban. Wien, 1775. Ezeken kívül Bode 1776., 1779-80., 1785. és 1787. Évkönyveiben.

Stoeger, Scriptores 393. l.

Szinnyei Könyvészete.

Pauler Tivadar, A budapesti Egyetem története I. kötet.

Wurzbach, Biogr. Lexikon LIV. 104. l.

Zelliger Alajos, Eg yházi írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 543. l.

Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. VIII. 1036. h.