Kezdőlap

Weisz János,

orvosdoktor, a Pester Lloyd volt szerkesztője, eleinte az orvosi pályára készült s a bécsi egyetemen meg is szerezte a diplomát. Később hirlapíró lett s 1853-ban testvére, Weisz Bernát, a Lloyd-társaság ujságbizottságának elnöke, meghívta a Pester Lloyd szerkesztőjének. W. ebben az állásban 1866-ig vezette a lapot a Deák-párt érdekében. 1866-tól fölváltva hol Firenzében, hol Lipcsében lakott s különösen természettudománynyal és művelődéstörténelemmel foglalkozott és több czikket írt a Brockhaus-féle Lexikonba. Élete utolsó éveit Temesvárt töltötte, hol 1900. nov. 4. meghalt.

Budapesti Hirlap 1900. 305. sz.