Kezdőlap

Weisz József,

bölcseleti doktor, szül. 1849. júl. 4. Szent-Gálon (Veszprémm.); a gymnasiumot Veszprémben és Budapesten végezte; itt az egyetemen egy évig bölcseletet hallgatott. 1869. Bécsbe ment, hol az egyetemen philologiai és természeti tudományokkal foglalkozott három évig; ezután egy-egy félévet Berlinben és Göttingenben töltött és egy évig Lipcsében tanult; itt nyerte bölcseletdoktori oklevelét.

Munkája: Kant's Lehre von Raum und Zeit. Bpest, év n. (Doktori értekezés. Végén: életrajzi adatok.)

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.