Kezdőlap

Weisz József,

az ásvány- és természettan tanára a Gönczi Pál intézetében Pesten.

Munkája: Vezérfonal az egyszerű ásványok meghatározásában. Hallgatói, egyszersmind kezdők és avatottabbak számára. I. rész. Pest, 1853.

Szinnyei Könyvészete.