Kezdőlap

Weisz Julián,

hirlapíró, szül. 1858. nov. 1. Temesvárt; tanulmányait Temesvárt, Bécsben és Budapesten végezte. 1880-ban a hirlapírói pályára lépett szülővárosában; innét Bécsbe ment és mint a Wiener Allgemeine Zeitung levelezője Budapesten folytatja hirlapírói működését.

Munkái:

1. Halbseide. Novellen. Bpest,

2. Nippsachen. Humoristische Gedichte. Bpest, 1881.

3. Aus den Memoiren eines Wickelkindes. Bpest, 1887. (Ism. Pester Lloyd 120. sz:)

4. Zonen des Geistes. Jókai regényének ford. és ugyanattól.

5. Götterburg. (Bálványos vára) sat.

Wurzbach, Biogr. Lexikon LIV. 152. l.