Kezdőlap

Weiss Mihály,

városbiró és krónikaíró, W. János polgármester és Wolf Gertrud fia, szül. 1569. jan. 13. Medgyesen. Szülei 1586. pestisben elhaltak; W. atyjának halálára latin verset írt. Mint titkár gróf Hardek Ferdinand Szatmár parancsnoka szolgálatába állott; innét a magyar udvari kanczelláriához ment hivatalnoknak, hol érdemeiért a király 1589. márcz. 21. őt és testvéreit magyar nemességre emelte. 1590. visszatért hazájába. 1600. városi tanácsos lett Brassóban, 1608. Stadthan (Villicus) és 1612. városbiró. Viszontagságos életeben főkép diplomatiai tehetségével tünt ki, különösen midőn Bocskay, Rákóczi Zsigmond és a Báthoriak többször követségekben fölhasználták. Meghalt 1612. okt. 16 Brassó városának védelmében Báthory Gábor elleni csatában.

Korának és különösen Brassó város történetének megvilágítására megbecsülhetetlen krónikát hagyott hátra: Liber Annalium raptim scriptus cz., mely később a Deutsche Fundgruben zur Geschichte v. Siebenbürgen. Neue Folge. Herausgegeben von Eugen Trauschenfels cz. gyűjtemény I. kötetében megjelent.

Kölesy és Melzer, Nemzeti Plutarkus. Pest, 1815. I. 170. l.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 484-490., IV. 492. l.

Mika Sándor, Weiss Mihály. Bpest, 1898. Rajzokkal. (M. Tört. Életrajzok.)

Budapesti Hirlap 1912. 244. sz. (A földvári csata.)