Kezdőlap

Weisz Miksa,

bölcseleti doktor, a budapesti izraelita hitközség vallástanára.

Munkái:

1. A Machzor Vitry szerkesztése és szerzője. Bölcsészetdoktori értekezés. Bpest, 1895.

2. Izrael története. A honfoglalástól a birodalom bukásáig. Bpest, 1902. (2. jav. kiadás. Bpest, 1904.)

3. Kis biblia. Bibliai történet a honfoglalásig. Bpest, 1903. (2. jav. k. Bpest, 1905.)

4. Néhai dr. Kaufmann Dávid tanár könyvtárának héber kéziratai és könyvei. Összeállítás és ismertetés. Bpest, 1906. (Ism. M. Könyv-Szemle.)

5. Rapaport S. I. L. levelei. Sámuel Dalla Volta mantuai orvoshoz. Bpest, 1906. (Különny. a M. Zsidó Szemléből.)

6. Bibliai olvasmányok. II. rész. A szentírás történetkönyvei a honfoglalástól a babiloni fogságig terjedő korszakból. Bpest, 1907. (Pesti izraelita hitközség vallástani iskolakönyv-kiadványai 7.)

M. Könyvészet 1902., 1906.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.