Kezdőlap

Weisz Mór,

bölcseleti doktor, rabbi Török-Szent-Miklóson.

Munkái:

1. A háromszoros kötelék. Templomi szónoklat... Sátoralja-Újhely, 1896.

2. A zsidók története Sicilia szigetén. Főtekintettel a középkorra. I. rész. A legrégibb időtől 1337-ig. Bpest, 1899. (Különny. a M. Zsidó Szemléből.)

3. A török-szentmiklósi Chevra Kadisa története, 1854-1904. Emlékfüzet. Török-Szent-Miklós.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi Könyvtár példányáról.