Kezdőlap

Weisz Vilmos,

gymnasiumi tanár, szül. 1853. febr. 6. Nagy-Szebenben; az ottani gymnasiumot 1870. végezve, tanult 1870-72. Lipcsében, 1872-73. Berlinben theologiát és philologiát. 1876. aug. 16. a nagy-szebeni elemi iskolánál alkalmazták, onnét 1878. szept. 6. az ottani gymnasiumhoz hívták meg, hol jelenleg is működik; 1895 óta egyszersmid segédőr a Bruckenthal-Múzeumban. Különösen szülővárosa zeneéletében szerzett érdemet, a zeneegyesületnek választmányi tagja, (1874. levéltárnoka, 1892. elnöke); karmestere két más zeneegyletnek sat.

Munkái:

1. Der Hermannstädter Musikverein... Hermannstadt, 1877.

2. Die Concerte des Hermannstädter Musikvereines 1839-1889... Hermannstadt, 1889.

3. Katalog der Bibliothek der ev. Landeskircke A. B. in Siebenbürgen. Hermannstadt, 1889. (Névtelenül.)

Trausch, Schriftsteller-Lexikon IV. 492. l.