Kezdőlap

Weiszbach Miksa,

orvosdoktor, ungvári származású.

Munkája: Értekezés a tüdőlégdagról. Orvostudori értekezés. Pest, 1845. (Latin ezímmel is.)

Rupp, Beszéd 165. l.

Szinnyei Könyvészete.