Kezdőlap

Weisbeck János Ferdinand

ev. lelkész, előbbinek és Attin Évának fia, szül. Királyfalván (Vasm.); előbb Olauban (Sziléziában) tanult, majd Augsburgban, Tübingenben, Altdorfban és Jenában; utóbbi helyen 1689. ápr. 23. magisteri rangot is nyert. Hazájába visszatérve, 1693. Nemes-Csón (Vasm.) volt lelkész; innét 1698. máj. 5. Modorba ment papnak, ho1 1713. ápr. 15. meghalt.

Munkái:

1. Dissertationem Moralem De Amicitia Inter Deum et Hominem... Altdorfi, 1689.

2. Annotationum uberiorum in compendium Hutterianum D. Friderici Bechmanni S. T. Dr. & P. P. Disquisitio, locum 23. et 24. de scandalo item de cruce et consolatienibus explicans. Jenae, 1692.

Horányi, Memoria III. 495.

Klein, Nachrichten I. 444-456. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. rész 347., 411. l.