Kezdőlap

Weiszburg Gyula,

bölcseleti doktor, rabbi Budapesten.

Czikke az Izr. magy. irod. társaság Évkönyvében (1895).

Munkája: A biblia könyvei. Tartalmi ismertetés bevezető fejezetekkel és szemelvényekkel. Bpest, 1901. (2. jav. kiadás. Bpest, 1909.)

M. Könyvészet 1901., 1909.