Kezdőlap

Weiszkopf Arthur,

bölcseleti doktor.

Munkája: Ó-Testámentomi tanító epika a XVII. századbeli magyar bölcsészetben. Bölcsészetdoktori értekezés. Bpest, 1898.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.