Kezdőlap

Wekerle György,

orvosdoktor, módosi (Torontálm.) származású; tanulmányait a pesti egyetemen végezte, a hol 1827-ben orvosdoktorrá avattatott; ezután ismereteinek bővítése végett Bécsben bárom évig a kórházakat látogatta. 1830. decz. 4-től 1837-ig mint szabad előadó a pesti egyetemen a gyermekgyógyászatot tanította.

Munkája: Thema inauguralis de monstris... Pestini, 1827.

Hazai és Küföldi Tudósítások 1830. II. 40. sz.

Szinnyei Könyvészete.

Hőgyes Emlékkönyve. Bpest, 1896. 205. l.