Kezdőlap

Wekerle László,

kir. tanácsos, jog- és államtudományi doktor, nyug. kir. tanfelügyelő, szül. 1840. decz. 9. Módoson (Torontálm.), hol atyja polgármester volt; tanulmányait Temesvárt és a pesti egyetemen végezte. Doktori oklevele elnyerése után mint magánzó főleg irodalommal foglalkozott. Márki József és Rill József társaságában az 1862-ben megindított Népnevelők Lapja szerkesztésénél működött. Ettől nemsokára visszalépett. 1889-ben Máramaros megye tanfelügyelőjének neveztetett ki; 1897. decz. 7. kit. tanácsosi czímet kapott. Jelenleg nyugalomban él Budapesten.

Czikkei a Pesti Hirlapban (1893. 295., 296. sz. Árpád sírja, 1894. 28. sz. Az Árpád-sír területén); a Corvinában (1891. 14-16., 18., 22-23. sz. A magyar irodalmi termékek forgalmi pangásáról) sat.

Munkái:

1. Az észjog vezérelvei. Értekezések. Bpest, 1877.

2. Zeitgerechte reform der Filosofie. Ein Zukunfts-Programm. Leipzig, 1878.

3. Die Philosophie des Schach. Leipzig, 1879.

4. Die Urentstehung und Leben der Organismen. Leipzig, 1881.

5. Alba-Maria. Árpád sírja fölfedezésének meghatározása. Ó-Buda tervrajzával. Bpest, 1885.

6. Kis Lexikon. Egyetemes ismerettár. Számos képes melléklettel. Bpest, 1885-86. Két kötet. (Szerk.)

7. Árpád sírja kimutatva az ó-budai Viktoria-téglagyár telkén megtalált Fehéregyház szentélyében. Bpest, 1886.

8. Árpád sírja meghatározásának sommája. Bpest, 1893.

9. Isten az ő teljes valóságában megismertetve (Gyakorlati metafizika)... Bpest, 1894. (2. függelékes kiadás. Bpest, 1894.)

10. A szükségképeniség bölcsészete. Bpest, 1897.

11. Tanügyünk korszerűsítése. (Nevelési vezérkönyv, bevezetéssel ellátta Wekerle Sándor.) Bpest, 1898.

12. Isten alapvalójában megismerése és a vallásosság új korszaka. Bpest, 1904.

13. Isten a jelenkor világításában. Máramaros-Sziget, 1905.

Szerkesztette a Magyar Lexikont a G betűtől kezdve.

Kiszlingstein Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 1010. l. XVIII. 811. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és önéletrajzi adatok.