Kezdőlap

Welkow Sándor.

Munkája: Berillum és aluminium kettős sók. Bpest, 1874. (Értekezések a term. tud. köréből IV. 3.)

Szinnyei Könyvészete.