Kezdőlap

Weller Ferencz,

hirlapíró, W. Ferencz cs. kir. számvevői tanácsos és Haas Erzsébet fia. Meghalt 1880. szept. 2. Komáromban.

Munkája: A kém. Ford. Bpest, 1879. (Piros Könyvtár 21.)

Kiszlingstein Könyvészete és gyászjelentés (hol neve utón is "író" jelző áll).