Kezdőlap

Wellesz Gyula,

bölcseleti doktor, rabbi.

Czikke a M. Zsidó Szemlében (1910. Irodalomtörténeti jegyzetek.)

Munkái:

1. Adrahám de Balmes mint nyelvész. Adalék a héber nyelvtudomány történetéhez. Bölcsészetdoktori értekezés. Bpest, 1895.

2. Avatási istentisztelet. Három ige. Székfoglaló beszéd. Tartotta a somogy-csurgói izr. hitközség imaházában 1898. nov. 16. Nagy-Kanizsán.

3. Rasi élete és működése. Bpest, 1906. (M. Izraelita-Társaság Kiadványa XXII.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

M. Könyvészet 1906.