Kezdőlap

Wellmann András,

evang. lelkész, szül. 1808. nov. 17. Szent-Erzsébeten (Nagyszebenm.); szüleinek szegénysége miatt csak 15 éves korában kezdett tanulni a nagyszebeni gymnasiumban magántanítással segítve magán. 1830. végezte a gymnasiumot. 1831. a bécsi prof. theologiai intézetet látogatta. A szomszéd tartományokban tett gyalogutazása után 1832. visszatért hazájába, iskolarektor lett Nagy-Disznódon, 1836. gymnasiumi tanár Nagy-Szebenben; innét pedig 1839. evang. lelkésznek ment Fogarasra, hol 1849. decz. 30. meghalt.

Munkái:

1. Rationus cum Schola civica constituenda conjungendi Seminarium Ludimagistrorum paganorum, extrema lineamenta duxit. Cibinii, 1837.

2. Rede über den heilsamen Einfluss einer weisen und kräftigen Regierung auf ihr Volk durch Vereitelung und Abwehr des Bösen am 19. April 1842. als dem Geburtsfeste Sr. Majesät des Kaisers Ferdinand I. gehalten... zu Fogarasch... Kronstadt, 1842.

3. Reisebriefe aus dem Lande der Sachsen in Siebenbürgen. Kronstadt, 1843.

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 491. l. IV. 494. l.