Kezdőlap

Wellmann János,

ev. lelkész Nagy-Szebenben, hol 1790. nov. 26. született és 1829. jún. 30. meghalt Kakasfalván (Szebenm.).

Munkája: De fulgure et tonitru phaenomenis electricis dissertatio. Cibinii, 1819.

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 494. l.