Kezdőlap

Wellmann János József,

ev. lelkész, szül. 1820. júl. 6. Nagyszebenben, hol 1839. elvégezte a gymnasiumot s a nagy-enyedi ref. kollegiumban jogot tanult; azután a bécsi és hallei egyetemen theologiát és bölcseletet. 1849. okt. 30. szülővárosában tanító lett az elemi iskolában, 1861. jún. 30. tanár a gymnasiumban és 1865. jún. 21. ev. lelkész Kakasfalván (Nagy-Szebenm.). 1897 végén nyugalomba vonult Nagy-Szebenbe.

Három programmértekezése van a nagyszebeni ág. ev. gymnasium Programmjában (1865.).

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 494. l.