Kezdőlap

Wellmann Keresztély Mihály,

ev. lelkész, medgyesi származású, tanult Jenában és Wittenbergben; utóbbi helyen 1733-ban vitatkozott Baumeister Frigyes Kristóf elnöklete alatt három vitairatban: de statu servitutis moralis praecipuo humanae impedimento cz. Evang. lelkész volt Asszonyfalván (Nagy-Küküllőm.), hol 1765. meghalt.

Kézirati munkája: Lexicon Synodale Saxo-Transylvanicum.

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 494. l.