Kezdőlap

Wellmann Oszkár,

m. kir. állatorvos.

Munkája: Vizsgálatok a Ca, Mg és P forgalmáról éhező állatokban. Állatorvosdoktori értekezés. Bpest, 1907.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.