Kezdőlap

Weltzl Károly.

Munkája: A gőz turbinák. Bpest, 1910.

Corvina 1910. 29. sz.