Kezdőlap

Wendel Márton,

ev. lelkész, szül. 1781. Bolkácson (Erdély); tanult a nagyszebeni ev. gymnasiumban, a jenai és hallei egyetemen; azután előbb tanár és 1816-18-ig rektor volt a nagy-szebeni gymnasiumban. 1818. meghivták Bolkácsra lelkésznek és végre 1833. Szerdahelyen (Nagy-Szebenm.) lett lelkész, hol 1855. szept. 15. meghalt.

Munkája: Philosophemata veterum philosophorum A. O. de λογω. Cibinii, 1812.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 495. l.