Kezdőlap

Wengriczky József,

bölcseleti doktor, kegyes-tanítórendi áldozópap és házfőnök, szül. 1805. márcz. 6. Podolinban (Szepes m.); 1823. okt. 7. Trencsénben lépett a rendbe. Két éves noviciatus után próbaéves tanár volt Korponán. 1827-30. a váczi lyceumban a bölcseleti osztályokat végezte és 1833. szept. 15. a pesti egyetemen bölcseleti doktorrá avatták. Theologiai tanulmányainak elvégzése után 1831. szept. 21. pappá szentelték. Tanított Magyar-Óvárt 11, Kis-Szebenben 7 évig. 1851-53. Selmeczbányán a német nyelv és mennyiségtan tanára volt; innét Temesvárra helyezték át, a hol az elemi iskolák igazgatója, 1858. házfőnök lett és 1867. máj. 31. meghalt.

Czikke a temesvári gymnasium Értesítőjében (1855 Erziehungsmittel und Worte an Eltern bezüglich der Zukunft ihrer Kinder).

Munkái:

1. Elegia honoribus Dni Joann, Bapt. Sztankovits, dum munus suum solenniter auspicaretur, a scholis piis Magyar-Ovariensibus dicata. M.-Óvár, 1838. (Nagy Márton magyar verse után.)

2. Elegia rev. atque clar. patri Francisco Sal. Bendik... oblata 1841. M.-Óvár.

A m. Kegyes-tanítórend Névtára 1867.

Petrik Bibliogr. III. 564., 840. l. és Német Károly (Rulla cz. kézirati jegyzökönyvből) szíves közlése.