Kezdőlap

Wenhardt János,

orvosdoktor, budapesti egyetemi magántanár és közkórházi főorvos, szül. 1869. nov. 20. Pesten; egyetemi tanulmányait Bpesten és Münchenben végezte, egyetemes orvosdoktori oklevelét 1894-ben nyerte a budapesti egyetemen. Mint orvostanhallgató anatomiai demonstrator és Münchenben Ziemssen tanár klinikáján coassistens volt. Mint szigorlóorvos és doktor a bpesti általános kór- és gyógytani intézetben gyakornok és a bpesti Pasteur-intézetben segédorvos volt. A bpesti akkori II. sz. belklinikán 1894. nov. 1-től 1904-ig gyakornok és tanársegéd volt. 1905-ben «.A belső betegségek általános kórtaná»-ból egyetemi magántanárrá habilitáltatott. 1896-97-ben állami ösztöndíjjal külföldi tanulmányutat tett. 1900. a belügyminiszter Glasgowba küldte, hogy a pestist klinikai szempontból tanulmányozza. 1901. és 1902. a bpesti kir. orvos-egyesület jegyzője és igazgatótanácsának tagja volt. 1907-ben Budapest közkórházaihoz I. osztályú főorvossá nevezték ki. Tagja a bpesti kir. orvosegyesület alkoholismusellenes és orvostörténelmi múzeumi bizottságának, az «Orsz. védőegyesüle! a nemi betegségek ellen» választmányának, a «József kir. herczeg szanatorium egyesület» igazgatótanácsának és végrehajtó bizottságának, továbbá az alföldi magyar közművelődési egyesület közegészségügyi osztályának és több tudományos egyesületnek.

Munkái:

1. A szívhipertrofiáról az egyik vese kiirtása után. Bpest, 1896. (Nádory Bélával. Az Orvosi Hetilap Tudom. Közleményei. Különnyomat.)

2. A gyógykísérletek a Röntgen-sugarakkal és azok némely hatásairól. Bpest, 1897. (Orvosi Hetilap Tudom. Közleményei. Különny.)

3. Malum suboccipitale tüneteivel járó agydaganat. Hemiatrophia linguae. Bpest, 1897. (Orv. Hetilap Közlem. Különny. Németül: a Neurologisches Centralblattban és különny. Leipzig, 1899.)

4. A bacteriaemia és toxinaemia. Bpest, 1897. (Különny, a M. Orv. Arch.-ból.)

5. A test melegítése phénix à air chauddal. Bpest, 1900. (Németül: Leipzig, 1900. Különny. a «Zeitschrift für diätetische und physikalische Therapiea»-ból.)

6. Adatok a pestis-bacillus agglutinatiojához. (Bpest, 1901. Orv. Hetilap Tudom. Közleményei. Különny.)

7. Az ápolók teendői a pestis-kórházban. Bpest, 1901.

8. A purgo. Új hashajtó szer. Bpest, 1901. (Az Orvosok Lapja Tudom. Közleményei. Különny. Németül: Die Heilkunde. Teschen, 1902.)

9. A pestis elleni serum és a Haffkine-féle ojtóanyag hatása a vérkeringési rendszerre. Bpest, 1902. (Hasenfeld Arturral. Különny. a M. Orv. Arch.-ból.)

10. Beiträge zur Agglutination des Pestbacillus. Berlin, 1902. (Aujeszky Aladárral. Különny. a Berliner Klin. Wochenschriftből.)

11. Az epe fertőtlenítő hatásáról. Bpest, 1902. (Orvosi Hetilap Tudom. Közleményei. Különny.)

12. Ziemssen Vilmos Hugo 1829-1902. Bpest, 1902.

Petrik M. Könyvészete.

Pesti Alfred, Magyarország Orvosainak Évkönyve. Bpest, 1907. 147. l.