Kezdőlap

Weninger János,

hirlapíró és szerkesztő volt Temesvárt; 1908 óta mint természetbúvár Éjszak-Amerikában él, hol «A teremtés» cz. munkájával, mely a naprendszer keletkezésével foglalkozik, ritka sikert aratott az éjszak-amerikai csillagászok körében, úgy hogy a chikagói egyetem tiszteletbeli doktorrá avatta és Lourdier párisi impreszárió felszólítására művét színművé dolgozta át, melyet a párisi és new-yorki színházak előadásra is elfogadtak.

Szerkesztette és kiadta Temesvárt a Temesvári Hirlap cz. humorisztikus, szatirikus és társadalmi hetilapot, mely minden vasárnap jelent meg, 1882. jún. 4-től 1884. júniusig; szerkesztőtulajdonosa volt a Temesvári Hirlap cz. társadalmi, közgazdasági, humorisztikus és ismeretterjesztő képes hetilapnak 1886. szept. 26-tól 1887. jan. 16-ig; szerkesztette és kiadta a Délvidéki Szemle cz. társadalmi, humorisztikus és ismeretterjesztő képes hetilapot 1891. aug. 2-től 1893. június végéig egy-egy arczképpel.

Berkessi István, A temesvári könyvnyomdászat és hirlapirodalom története. 'I'emesvár, 1900. 136., 137., 140. l.

Pesti Hirlap 1908. 273. sz.