Kezdőlap

Wenninger Mátyás (ifjabb),

a szent Benedek-rend tihanyi birtokainak jószágfelügyelője, előbbinek fia, szül. 1856-ban Dunaalmáson; a gazdasági pályára lépve előbb a vallásalap mária-család uradalmában működött.

Czikkei a gazdasági szaklapokon kívül a Budapesti Hirlap, Magyarország, Komáromi Ujság és több lapban jelentek meg.

Munkái:

1. A gazdatiszt. Veszprém, 1890.

2. Mezőgazdaságunk, Bpest, 1892.

3. Divat a mezőgazdaságban. Keszthely, 1895.

4. Hogyan gazdálkodjunk? Bpest, 1897. (Népiratkák 121. Németül: 1895.)

5 .Útmutatás az észszerű és természetszerű gazdálkodásra. Győr, 1899.

6. Szarvasmarha tenyésztésünk. Komárom, 1903.

7. Szoczializmus és a mezőgazdasági alkalmazottak...?

8. Hogyan gazdálkodjanak kisbirtokosaink? Tata, 1908.

9. A kisgazda útmutatója. Mezőgazdasági tanácsadó. Írta Horváth E. János, W. közreműködésével. I. rész. Bpest, 1908. (Népiratkák 273)

10. A gyümölcsfák ellenségei és az ellenük való védekezés. Tata, 1909.

11. Állattenyésztésünk és a drágaság. Tata-Tóváros, 1911.

Magyarország vármegyéi. Komáromvármegye. Bpest, 1908. 376. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.