Kezdőlap

Werdenich Endre,

theologiai doktor, a győri püspöki theologiai intézet tanára, szül. 1871. nov. 25., fölszenteltetett 1894. júl. 6.

Munkái:

1. A lét teljessége. A létnek különböző fokaiból vett bizonyítek Isten mellett. Bpest, 1904.

2. Természetes Istentan. Hallgatóinak használatára. Győr, 1904.

Schematismus Dioec. Cleri Jauriensis 1896. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.