Kezdőlap

Weres Balás,

Bihar vármegyének íródiákja és váradi főbiró.

Munkája: Verbőczi István, Magyar Decretum, Kyt a deákból... Magyarra fordítot... Debreczen, 1565.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 27. l.