Kezdőlap

Werner Jenö,

székesfővárosi tanító.

A magyarországi tanítók Országos Szövetsége egy lapot adott ki «Tanító» czímen 1911-ben, melyet W. szerkesztett és melynek legagilisabb czikkírója volt; gróf Zichy János kultuszminiszter azonban Wernert azon év júl. végén a lap szerkesztésétől annak agitationalis iránya miatt eltiltotta.

Az Est 1911. 184. sz.