Kezdőlap

Werner Károly,

evang, lelkész, szül. 1845. január 28. Berethalmon (Nagy-Küküllő m.); tanult 1855-63-ig a medgyesi gymnasiumban, 1863-66-ig a bécsi ev. theologiai intézetben, a lipcsei és berlini egyetemen theologiát és történelmet. Hazájába visszatérve, a szász-régeni leányiskolánál alkalmazták, 1869-93-ig a medgyesi gymnasiumnak és a vele kapcsolatos theol.-paedag. intézetnek volt tanára. 1893. a nagy-kapusi evang. község hívta meg lelkészének.

Munkálatait felsorolja Schuller.

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV 498. l.