Kezdőlap

Wertheim Pál,

a székesfejérvári izr. nőegylet titkára 1894-1900.

Munkája: A székesfehérvári izr. nőegylet 60 éves története 1852-1902. Székesfehérvár, 1903.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.