Kezdőlap

Werther Frigyes (numvári),

gyár- és birtoktulajdonos Budán, a cs. kir. osztrák koronás arany érdemjel tulajdonosa, vegyész-technikus, Hermstädtnak, a híres berlini vegytanárnak volt a tanítványa. A szeszégetések, czukorgyárak és nagy földbirtokosok jószágain (1831-től 1852.-ig) lévén elfoglalva, ide-oda kelle utaznia és az év nagyobb részét Magyarországban hidegláz által látogatott táján töltötte. Meghalt 1865. máj. 2. Budán 64. korában

Munkái:

1. Készített sós-borszesz mint háziszer. Feltalálója Mister William Lae, kinek az erről írt «Selbst-Arzt» cz. könyvét ford. Kiadótulajdonos ezen szer készítője. Pest, 1866.

2. Cs. és kir. szab. Életital. Háziszer. Pest, 1866. (Németül. Pest, 1866.)

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés.