Kezdőlap

Werthes Frigyes Ágost Kelemen,

tiszteleti bölcseletbeli doktor, széptudományok tanára a pesti egyetemen, mely tanszékre II. József császár által mint volt stuttgarti tanár 1784. okt. 13. neveztetett ki. II. József halála után gyenge egészségét indokul hozván fel, állásáról lemondott és egy évi fizetéssel végkielégítést nyert és hazájába visszatért (1791.), hol kir. tanácsos lett; szül. 1748. okt. 12. Buttenhausenben, Würtenbergben és 1817. decz. 3. Stuttgartban meghalt.

Munkái:

1. Rede bey dem Antritt des öffentlichen Lehramts der Schönen Wissenhaften auf der Universität von Pest. Pest und Ofen, 1784.

2. Niklas Zrini oder die Belagerung von Sigeth. Ein historisches Trauerspiel in drey Aufzügen. Wien, 1790. (Magyarra ford. Gy. Cs. I. Komárom, 1790.)

3. Kirchengesänge auf das am ersten May 1791. von den Protestanten in Ungarn zu feyernde Religionsfest für das evangelische Bethaus zu Pest verfertigt. Hely n., 1791.

(Többi munkálatainak jegyzékét l. Fejérnél.)

Fejér, Historia Academiae. Budae, 1835. 170. l.

Wurzbach, Biogr. Lexikon LV. 132. l.

Pauler Tivadar, A budapesti egyetem története. Bpest, 1880. I.

Ballagi Géza, Politikai irodalmunk.

Petrik Bibliogr.

Budapesti Szemle 1892. 71. kötet. (Heinrich G.)

Gustav Heinrich, Westhes in Ungarn. (Ungarische Revue XIII. 1893. 508. l.)