Kezdőlap

Wertner Mór,

orvosdoktor, szül. 1849. júl. 26. Spáczán (Pozsonym.); az érettségi vizsgát Temesvárt tette le; azután a bécsi egyetemre ment, hol 1872. orvosi oklevelet nyert és 1874-ig Csicsón (Komáromm.) működött mint gyakorlóorvos; innét Szenczre (Pozsonym.) költözött. 1890-93. Pozsonyban élt mint tiszteleti megyei főorvos; 1894 óta pedig Muzslán (Esztergomm.) működik mint járásorvos. A magyar heraldikai-genealogiai társulatnak és több külföldi genealogiai társulatnak választmányi tagja.

W. 1874 óta foglalkozik a történettudománynyal, 1884-ig jóformán kizárólag orvostörténeti és közegészségügyi dolgozatokat írt, melyek a Gyógyászatban és Közegészségi Kalauzban jelentek meg; 1884 óta azonban nagyobbára történelmi, első sorban genealogiai tanulmányokkal foglalkozik. Fontosabb munkái a berlini Heroldban (1884 óta), a bécsi Adlerben és a Budapesti Turulban jelentek meg; írt továbbá a Századokba, Történelmi Tárba, az Erdélyi Múzeumba, a M. Nyelvbe, az Ungarische Revuebe és az Ungarische Rundschauba.

Munkái:

1. Die Pest in Ungarn 1708-1711. Leipzig, 1880. (Különny. a Deutsches Archiv für Geschichte der Medicin und Medicinische Geographieből.)

2. Orvosrégészeti tanulmányok. Bpest, 1883. (Különny. a Gyógyászatból.)

3. Historisch-genealogische Irrthümer. Wien, 1884.

4. Anjou. Genealogische Skizze. Wien, 1884.

5. Genealogie und Geschichte. Wien, 1884.

6. Zur Genealogie der Karolinger. Wien, 1884.

7. Genealogie in Ungarn seit 1883. Berlin (1886).

8. Beiträge zur Geschichte der Genealogie. Wien, 1886.

9. Glossen zur Genealogie der Árpáden. Wien, 1887.

10. Genealogie in Ungarn 1887. Wien, év n.

11. Thaly's Forschungen über die letzten Rákóczy. Wien, év n.

12. Der erste ungarische Adels-Schematismus. Wien, év n.

13. Die Allianzen der Árpáden. Politisch-genealogische Studie. Wien, év n.

14. Schlesisch-ungarische Allianzen. Hely és év n.

15. Sphragistisches aus dem Alterthum. Hely n. (1886.)

16. Az ókori orvosi rend állásáról. Felolvasás 1884. és 1887-ben. Bpest, év n.

17. Glossen zur fränkischen Kaisergenealogie. Hely és év n.

18. Genealogische Studien. I. Die Grafen von Champagne. II. Die letzten Árpáden. Wien, 1888.

19. Die Grafen von Mattersdorff-Forchtenstein. (Nagy-Marton és Fraknó.) Wien, 1889.

20. Glossen zu einer Kaiserurkunde. Berlin, 1889. (Különny. a Deutscher Heroldból.)

21. Boris und Rastislav. Beitrag zur Geschichte der russisch-politisch-ungarischen Beziehungen. Wien, 1889.

22. Genealogische Räthsel. Wien, 1890. (Különny. a Deutscher Heroldból.)

23. Glossen zur Bosnischen Genealogie. Wien, 1890.

24. A középkori délszláv uralkodók genealogiai története. Temesvár, 1891. (Szabó Ferencz, Tört. és Földr. Könyvtára XXVIII.)

25. A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Számos genealogiai táblázattal. Wien, 1891-92. Két kötet (Szabó F., Tört. és Földr. Könyvtára LIII.).

26. Die Grafen von St. Georgen und Bösing. Genealogische Skizze. Wien, 1891.

27. Az Árpádok családi története. Több nemzedékrendi táblával. Nagy-Becskerek, 1892. (Szabó F., Tört,- nép- és földr. Könyvtára LI.)

28. Negyedik Béla király története. Temesvár, 1893. (Szabó F., Tört,- és Földr. Könyvtár LV.)

29. Az ember genealogiája. Bpest, 1906.

30. Az árpádkori megyei tisztviselők. Bpest, 1897. (Különny. a Tört. Tárból.)

31. A Hunyadiak. Déva, 1900.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 1023. XVIII. 211. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Magyarország Vármegyéi. Pozsony megye 409. l. Esztergom megye 168. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.