Kezdőlap

Wessel Flóra.

Munkája: A morphin alkaloidák reactióiról. Gyógyszerészdoktori értekezés. Bpest, 1909.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.